Asset Princes and Wealth Dynamics with Heterogeneous Beliefs [Varlık Fiyatları ve Heterojen Düşünceler ile Servet Dinamikleri]

Timothy COGLEY, Thomas J. SARGENT, Viktor TSYRENNIKOV

Abstract


Biz, bu makalede hibeler, öncellerin (priors) ve bilgi akışlarının özdeş kalıplarıyla ancak tam piyasalar ve tüketicilerin sadece tekil risksiz tahvillerle işlem yapabildikleri iki farklı piyasa yapıları ile risk piyasa fiyatlarını karşılaştıracağız. Makalede spekülasyon fırsatlarının, olağandışı önceki olayların ve öğrenmenin risk piyasa fiyatlarını nasıl etkilediği incelenmektedir. İki tip tüketici, rastgele bir dış kaynaklı hibe konusunda devinim yasaları ile ilgili çeşitli inançlara sahiptirler. Birinci tip tüketici devinim yasalarını biliyorken, diğer tip tüketici Bayes’in teoremi üzerinden bu yasayı öğrenmektedir. Az bilgili tüketici, başlangıçta yıkıcı durumun olasılığını abartmasından dolayı kötümserdir. Tüketicileri harekete geçiren öğrenme dinamikleri ve servet dinamikleri, piyasa yapıları arasındaki risk piyasa fiyatlarındaki evrimin farklılıklarına katkı sağlamaktadı

Full Text:
DOI: http://dx.doi.org/10.1453/jeb.v2i1.209

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Journal of Economics Bibliography - J. Econ. Bib.  - JEB - www.kspjournals.org

ISSN: 2149-2387.

Editor: jeb@ksplibrary.org  Secretarial: secretarial@ksplibrary.org  Istanbul - Turkey.

Copyright © KSP Library