Modern Economic Growth: Findings and Reflections [Modern İktisadi Büyüme: Bulgular ve Yansımalar]

Simon KUZNETS

Abstract


Bir ülkenin iktisadi büyümesi, o ülkenin ülke nüfusuna çeşitli iktisadi mallar arz etme kapasitesindeki uzun dönemli artış olarak tanımlanabilir. Bu büyüme kapasitesi gereksinim duyduğu gelişmiş bir teknoloji ile kurumsal ve ideolojik düzenlemelere dayanmaktadır. Bu üç bileşenin tanımı önem arz etmektedir. İktisadi büyümenin tanımında yer alan, arz edilen mallardaki sürdürülebilir artış ayrıca iktisadi büyümenin bir sonucudur. Bazı küçük ülkeler, nüfusları için artan bir gelir sağlayabilirler; çünkü böylesi ülkeler gelişmiş ülkelerden daha büyük ve artan oranda bir rant sağlayan, daha çok işletilebilir kaynaklara sahiptirler. Bu az sayıdaki şanslı ülkelerin neden olduğu dikkat çekici analitik problemlere karşın, burada doğanın tesadüfî armağanlarını başka ülkelere satanlar yerine, yalnızca gelişmiş modern teknolojilerle zenginlik yaratan ülkelerle ilgileneceğiz.

Full Text:
DOI: http://dx.doi.org/10.1453/ter.v2i1.196

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Turkish Economic Review - Turk. Econ. Rev. - TER - www.kspjournals.org

ISSN: 2149-0414

Editor: ter@ksplibrary.org   Secretarial: secretarial@ksplibrary.org   Istanbul - Turkey.

Copyright © KSP Library