A theoretical investigation on real sector reflection of the change in monetary policy decisions

Berna AK BİNGÜL

Abstract


Abctract. The aim of this study was to make evaluations on monetary policy transmission channels. A change in monetary policy is reflected on the economy not only through a single channel but also through the functioning of more than one transmission channels together. In this study, the conceptual framework of monetary policy transmission channel was examined through various aspects of the interest channel, credit channel, exchange rate channel, asset price channel and expectation channel, that are among the transmission types, and the reflections of the these transmission channels on the  real sector were evaluated.

Keywords. Monetary policy, Monetary transmission channels, Interest rate channel, Credit channels, Asset price channel, Exchange channel, Expectations channel.

JEL. E40, E50, E60.

Keywords


Monetary policy; Monetary transmission channels; Interest rate channel; Credit channels; Asset price channel; Exchange channel; Expectations channel.

Full Text:


References


Atgür, M., & Altay, O. (2018). Yeni para politikası arayışları bağlamında parasal aktarım mekanizması faiz kanalının işleyişi: Türkiye ve Endonezya ülke örnekleri, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 14(3), 601-624.

Bernanke, B.S., & Gertler, M. (1995). Inside the black box: The credit channel of monetary policy transmission, Journal of Economic Perspectives, 9(4), 27-48. doi. 10.1257/jep.9.4.27

Boughrara, A. (2003). What do weknow about monetary policy and transmission mechanism in Morocco and Tunisia?, The 10. Annual Conference of the Economic Research Forum, Marrakech-December 18-21, pp.1-30.

Boughrara, A. (2009). Monetary transmission mechanisms in Morocco and Tunisia, Economic Research Forum, Working Paper Series, Paper No.460. [Retrieved from].

Cengiz, V. (2009). Parasal aktarım mekanizması işleyişi ve amprik bulgular, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 33, 225-247.

Egert, B., & Macdonald, R. (2003). Monetary transmission mechanism in transition economies: Surveying the surveyable, MNB Working Papers. [Retrieved from].

Erdoğan, S., & Yıldırım, D.Ç. (2008). Türkiye’de döviz kuru kanalının işleyişi: Var modeli ile bir analiz, İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 39, 95-108.

Erdoğan, S., & Yıldırım D.Ç. (2014). Parasal aktarım mekanizması konut fiyatları kanalı üzerine amprik analiz, Sosyal Bilimler Dergisi, 23, 19-32.

Erdoğan, S., & Beşballı S.G. (2009). Türkiye’de Banka kredileri kanalının işleyişi üzerine ampirik bir analiz, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 11(1), 28-41.

Erdoğan, S. (2011). Para Politikası Aktarım Kanalları, UmuttepeYayınevi.

Erdoğan, S., Mercan. D., & Gedikli. A. (2018). An analysis on the housing price channel: The case of BRICT, Journal of Economics Library, 5(4), 358-370.

Erdoğan, S., Yıldırım, D.Ç., Gedikli, A., & Yıldırım, S. (2017). The effects of monetary policy on housing prices: The case of Turkey. International Congress of Management, Economy and Policy / ICOMEP’17 in May 20-21, (pp.855-869), Istanbul: Turket.

Gedikli, A. (2017a). Para politikası aracı olarak faiz koridorunun etkinliği üzerine bir değerlendirme: Örnek ülke deneyimleri, Sosyal Bilimler Metinler, 2017/01, 24-40.

Gedikli, A. (2017). Monetary transmission mechanism: An overview explanation, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13, 472-517.

Güney, S., & Alacahan, N.D. (2012). Parasal aktarım mekanizmaları ve Türkiye değerlendirmesi, Akademik Bakış Dergisi, 33, 1-13.

Kuttner, K.N., & Mosser, P.C. (2002). The monetary transmission mechanism: Some answers and furher questıons, FRBNY Economıc Revıew, May, 15-26. [Retrieved from].

Loayza, N., & Hebbel, K.S. (2002). Monetary policy functions and transmission mechanisms: An overview, Central Bank of Chile, 1-20. [Retrieved from].

Mishkin, F. (1995). Symposium on the monetary transmission mechanism, Journal of Economic Perspectives, 9(4), 3-10. doi. 10.1257/jep.9.4.3

Örnek, İ. (2009). Türkiye’de parasal aktarım mekanizması kanallarının işleyişi, Maliye Dergisi, 156, 104-125.

Sever, H. (2018). Türkiye’de parasal aktarım mekanizması; 1994-2017 dönemi, Sakarya İktisat Dergisi, 7(2), 44-68.

Yıldırım, D.Ç., & Mirasedoğlu, M.U. (2015). Aktarım mekanizmasının hisse senedi fiyatları kanalının etkinliğine ilişkin bir analiz, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(2), 105-125.

TCMB, (2013). Parasal Aktarım Mekanizması, TCMB Publications.

Waal, A., & Eyden, R. (2012). The Monetary Transmission Mechanism in South Africa: A VECM, Augmented with Foreign Varitables, 18 June. [Retrieved from].
DOI: http://dx.doi.org/10.1453/jel.v6i3.1947

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Journal of Economics Library - J. Econ. Lib. - JEL - www.kspjournals.org

ISSN: 2149-2379

Editor: jel@ksplibrary.org Secretarial: secretarial@ksplibrary.org   Istanbul - Turkey.

Copyright © KSP Library