Scientific research and publication ethics: Kocaeli University sample

Leyla ŞENOL

Abstract


Abstract. Today, as a big problem, it is very important to follow the ethical rules and to increase the awareness in order to prevent ethical violations and to provide ethical education in all levels of education and teaching. The first aim of this study is to create awareness among students who have higher education in the field of ethics and ethical violations. Another aim is to investigate whether there is any difference in attitude between undergraduate students and graduate students about scientific research, scientific publication, scientific ethics and ethical violation. According to the results of research analysis; based on the answers of the students to the scale, H0 hypotheses related to the research variables could not be rejected, and it has been realized that the attitude in the research variables of undergraduate and graduate students are similar.

Keywords. Science, Research, Publication, Ethics, Violation.

JEL. A14, A20.

Keywords


Science; Research; Publication; Ethics; Violation.

Full Text:


References


Alev, B.F., & Genç, N. (2015). A study on the university ethics committee in Turkey, Mediterranean Journal of Economics and Administrative Sciences, 19(2), 173.

Aslan, C. (2010). The opinions of the graduate students in Turkish education programs on their academic self-efficacy, Mehmet Akif Ersoy University Journal of Faculty of Education, 87-115.

Aydın, İ., Şahin. A.S., & Demirkasimoglu, N. (2014). Academician opinions on non-ethical behaviors at universities, Academik Bakis Dergisi, 43, 1-18.

Ethics and Issues in Scientific Research, (2002). Academy of sciences of Turkey publications. [Retrieved from].

Bulger, E.R., (2002). Ethical practices. In, R.E. Bulger, E. Heitman, & S.J. Reiser (eds), The Ethical Dimensions of Biological and Health Sciences. USA: Cambridge University Press

Büken. N.O. (2006). Academic world and academic ethics in the example of Turkey, Hacettepe Medical Journal, 37(3), 164-170.

Bülbül. T. (2004). Ethics in scientific publication, Pamukkale Univ. Faculty of Education Journal, 15, 53-61.

Büyüköztürk, Ş., & Köklü, N. (2018). Eğitim bilimleri alanında öğrenim gören lisansüstü öğrencilerinin araştırma yeterlikleri konusunda öğretim üyelerinin görüşleri. Eğitim ve Bilim, 23(112), 18-28.

Canda, S. (1996). Ethics and ethics of scientific publication. Turkey Ekopatoloj Journal. 2(3-4), 67-72.

Çelik, S., Önder, G., Durmaz, K., Yurdusever, Y., & Uysal, N. (2014). Hemşirelik öğrencilerinin bilimsel araştırma yapmaya yönelik kaygı ve tutumlarının belirlenmesi, Hemşirelik Dergisi, 1(2), 23-31.

Denyer, G., & Hancock, D. (2006). Multiple choice questions to combat, plagiarism and encourage conceptual learning, Science Teaching and Learning Symposium, Proceedings Book, pp.31-36.

DikbaşTorun, E. (2014). Bilgi ve iletişim telnolojileri kullanımında etik olmayan davranışların modellenmesi, Erciyes İletişim Dergisi, 3(3), 56-70. doi. 10.17680/akademia.v3i3.1005000207

Günbay, İ., Kasalak, G., & Özçetin, S. (2013). Unethical behaviours in scientific research: A case study, Higher Education Journal, 3(2), 97-108. doi. 10.2399/yod.13.014

Hamutoğlu, N.B., Akgün, Ö.E., & Yıldız, E.P. (2016). The views of faculty members about their students related to the ethics of scientific research, Sakarya University Journal of Education, 6(2), 222-234. doi. 10.19126/Suje.53006

İnci, O. (2009). Bilimsel yayin etiği ilkeleri, yanılymalar, yalnılmaları önlemeye yönelik öneriler. [Retrieved from].

İnci, O. (2015). Bilimsel yayın etiği, Turkish Librarianship, 29(2), 282-295.

Kaplan, Ç. (2009). Ethics in public administration and public employees' perception of ethics, Süleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences. 14(3), 343-355.

Özenç, N.U., & Gülşen, H.B. (2008). Bilimsel etik ve intihal, Turkish Librarianship, 22(2), 187-204.

Özcan, M., & Balcı, Y. (2016). Akademisyenlerin araştırma ve yayın etiğine ilişkin düşünceleri, İş Ahlakı Dergisi, 9(1), 91-111. doi. 10.12711/tjbe.2016.9.0006

Özden, M., & Ergin, B. (2013). Lisansüstü Öğrencilerinin Bilimsel Araştırmalarda Uygulanan Etik Kurallara Yönelik Düşüncelerinin Belirlenmesi, Mustafa Kemal University, Institute of Social Sciences, 10(22), 155-169.

Özenç Uçak, N., & Birinci, H.G. (2008). Bilimsel etik ve intihal, Turkish Librarianship, 22(2), 187-204.

Saracaloğlu, A.S. (2008). Lisansüstü öğrencilerin akademik güdülenme düzeyleri, araştırma kaygıları ve tutumları ile araştırma yeterlikleri arasındaki ilişki, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 179-208.

Sipahi, B., Yurtkoru, E.S., & Çinko, M. (2010). Sosyal Bilimlerde SPSS ile Veri Analizi, Istanbul: Beta Yayınları.

Tosun, N., Geçer, A., & Kaşıkcı, D.N. (2016). Öğretmen adaylarının internet etiği algıları ve kontrol odağı algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi, AUAD, 2(4), 82-103.

Ünal, M., Toprak, M., & Başpınar, V. (2012). Improper actions and sanctions against science ethics: A framework proposal for social and human sciences, Amme İdaresi Dergisi, 45(3), 1-27.

Üzüm, B., & Özkurt Sivrikaya, S. (2018). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin etik değerlere yatkınlık düzeyleri: Kocaeli MYO örneği, Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 3(1), 230-240. doi. 10.21733/ibad.378859
DOI: http://dx.doi.org/10.1453/jsas.v5i4.1783

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Journal of Social and Administrative Sciences - J. Adm. Soc. Sci. - JSAS - www.kspjournals.org

ISSN: 2149-0406

Editor: editor-jsas@kspjournals.org   Secretarial: secretarial@kspjournals.org   Istanbul - Turkey.

Copyright © KSP Library